ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 8 มีนาคม 2566  นางสาวอัจฉรา  เทพกมล  รองนายกเทศฒนตรีตำบลปักธงชัย เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย  โดยเป็นการพิจารณาโครงการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดู่  โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย  งานป้องกันแลับรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลปักธงชัย  และองค์กร  หรือกลุ่มประชาชน  นำเสนอ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการพร้อมขอ้เสนอแนะของหน่วยงาน  กลุ่มองค์กร  ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดทำโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว  เพื่อปลูกจิตสำนักให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเสณษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2566
งานพัฒนาชุมชน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปักธงชัย ออกจ่ายเบี้ยยังชีพและบริการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 
เทศบาลตำบลปักธงชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่  14  มกราคม  2566  ณ  เทศบาลตำบลปักธงชัย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลตาปู่เชื่อมต่อเขตโคกไทย  บ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  ช่วงที่  1  กว้าง  5  เมตร  ยาว  825  เมตร  หนา  0.15  เมตร  เทศบาลตำบลปักธงชัย  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่แรก  (ครั้งที่  1)  ประจำปี  พ.ศ. 2566  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.30 น.  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย
ประชุมประชาคมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565   
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปักธงชัย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย  วันศุกร์  ที่  3  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย
กองช่าง เทศบาลตำบลปักธงชัย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันเหตุร้ายในพื้นทีเทศบาลตำบลปักธงชัย ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2565
เทศบาลตำบลปักธงชัย  จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดโพธิ์ศรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ครบ 3 รอบ 8 มกราคม  2566 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ต่อไป
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 44.192.79.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,619,862

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.