ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     ประกาศ,คำสั่ง 
ประกาศ,คำสั่ง
ประกาศ,คำสั่ง  
     ประกาศราคาทุนทรัพย์ ปี 67เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันเสาร์ครึ่งวันและนอกเวลาราชการเปิดอ่าน
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี 66เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 143/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     ประกาศประมูลราคารับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเปิดอ่าน
     บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561)เปิดอ่าน
     บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561)เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่ิอง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปิดอ่าน
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเปิดอ่าน
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60 ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-60เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันเสาร์ครึ่งวันและนอกเวลาราชการเปิดอ่าน
     รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2-60เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1-60เปิดอ่าน
     เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเปิดอ่าน
     มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,954,705

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.