ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน  
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เมษายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มกราคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ พฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ กันยายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ เมษายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มีนาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ กุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มกราคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ พฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     ธันวาคม2561เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน2561เปิดอ่าน
     ตุลาคม2561เปิดอ่าน
     กันยายน2561เปิดอ่าน
     สิงหาคม2561เปิดอ่าน
     กรกฎาคม2561เปิดอ่าน
     มิถุนายน2561เปิดอ่าน
     พฤษภาคม2561เปิดอ่าน
     เมษายน2561เปิดอ่าน
     มีนาคม2561เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์2561เปิดอ่าน
     มกราคม2561เปิดอ่าน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 32 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,952,950

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.