ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     รวมประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
รวมประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
รวมประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เปิดอ่าน
     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินจเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปักธงชัยเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการแนวทางการใช้รถของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศเจตนรมณ์ของนายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย เรื่อง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)เปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลปักธงชัยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     no gift policyเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปักธงชัย "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลปักธงชัยใสสะอาด"เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมเปิดอ่าน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,954,834

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.