ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เทศบาลตำบลปักธงชัย

1)  วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเพื่อพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

  เทศบาลน่าอยู่    บูรณาการทุกภาคส่วน    ชุมชนเข้มแข็ง   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    การจัดการสิ่งแวดล้อมสมดุลและยั่งยืน  

การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

2)      พันธกิจ

        พันธกิจหลัก

1.          การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.          การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

4.          การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 

5.          การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  

6.          การส่งเสริมการเกษตร

7.          การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชน     

8.          การพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน

9.          การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

10.       การพัฒนารายได้เทศบาล

11.       การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

พันธกิจรอง

1.          การส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี

2.          การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.          การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

2.          การสนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3.          การสนับสนุนและส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือน

4.          การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

5.          การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย 

6.          การจัดหาสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

7.          การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8.          การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

9.         การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

10.       การพัฒนาสาธารณูปโภค

11.       การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

 

สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 34 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,952,808

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.