ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลปักธงชัย

 

 

 

1)  ที่ตั้ง   

เทศบาลตำบลปักธงชัย  ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยมาทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  3.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของเทศบาลตำบลเมืองปัก  ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย จำนวน  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 4 บ้านนาแค   หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก   หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง   หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน  และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา  และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม  และหมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน  (มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

 2)  เนื้อที่/อาณาเขตติดต่อ

             พื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  มีเนื้อที่ประมาณ 17.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,200  ไร่ ซึ่งพื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  จะอยู่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก    มีระยะทางห่างจากอำเภอ      ปักธงชัย  ประมาณ 3.5 กิโลเมตร   อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   ตำบลธงชัยเหนือ                   อำเภอปักธงชัย

ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลนกออก                         อำเภอปักธงชัย 

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   ตำบลโคกไทย                        อำเภอปักธงชัย    

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ                               อำเภอปักธงชัย

  

  3)  ภูมิประเทศ   

·          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาล เป็นที่ราบ  ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

·          ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม) 

มีลำห้วยไหลผ่าน  2  สาย  คือ  ห้วยลำซอ  ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านขอนขว้าง  หมู่ที่  9  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7  บ้านดู่นอก  หมู่ที่  6  บ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  และบ้านโรงนา  หมู่ที่  5 บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18 ส่วนลำห้วยอีกแห่ง คือ ห้วยลำสำลาย ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านนาแค  หมู่ที่  4  ซึ่งลำห้วยทั้งสองสายนี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น      ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ใช้ทำเป็นประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น  ซึ่งจะมีน้ำตลอดปี  น้ำจะมากในฤดูน้ำหลาก  น้ำจะน้อยในฤดูแล้ง  (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน)  ของทุกปี 

 

          4)  ประชากร  

            มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น  4,310  คน  แยกเป็นชาย  2,082  คน  หญิง  2,228 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  240.51   คนต่อตารางกิโลเมตร   

                                     

                        5)  หมู่บ้านในเขตเทศบาล

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัยมี  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  หมู่ที่ 4 บ้านนาแค 

2.  หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา 

3.  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก 

4.  หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่

5.  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง 

6.  หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน 

7.  หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา 

 

และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม 

2.  หมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน 

(มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
บริการประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 3.233.232.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,616,439

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.